Stručná historie oddílů

 
 

Turistický oddíl Modrý Kruh byl založen jako chlapecký oddíl v roce 1965. Jeho prvním vedoucím se stal Tapin (Tomáš Hofmann). Oddíl působil

v Praze Košířích při tehdejším Obvodním domě pionýrů v Praze 5. Oddíl se rozpadl počátkem osmdesátých let.


Vedle chlapeckého oddílu vznikl v roce 1971 dívčí oddíl Bílí Delfíni a jeho první vedoucí byla Majka Hofmannová (tehdejší manželka Tapina). Základem nově vzniklého oddílu byly holky z jazykové základní školy

v Praze 5 na Smíchově (dnes ZŠ Drtinova), kde Majka učila angličtinu. Byly to např. Jana a Lenka (Kohnerovy), Monča (Monika Kutová), Brunďa (Lenka Brunnerová). Některé akce se konaly dohromady

s Modrým Kruhem a společné letní tábory se konaly od roku 1973. Vedoucími oddílu byly dále Monča a později Martina Sirotková. Za Martiny Sirotkové přestal být oddíl oddílem ryze dívčím. Oddíl se rozpadl v roce 1986.


Krátce po vzniku Bílých Delfínů vznikl v roce 1974 oddíl Svišti.

Ten vznikl jako smíšený oddíl. Jeho základ tvořily opět děti z jazykové školy na pražském Smíchově. Původně bylo zamýšleno, že tento oddíl bude přípravkou pro Modrý Kruh a Bílé Delfíny. Krátce po vzniku Svišťů však bylo jasné, že k přestupu členů oddílu nedojde a oddíl bude pracovat zcela samostatně. Prvním vedoucím oddílu byl Jirka Šíp.

Po něm vedení oddílu převzal Tonda Krejčík, který předal vedení oddílu

s odchodem první generace dětí koncem sedmdesátých let. Zakládajícími členy oddílu od roku 1974 byli např. Tomáš Homola a Aleš Holub, kteří v oddílech působí do dnes. Vedoucí oddílu po odchodu Tondy byla Lenka Kohnerová (dnes Fialková) a později i Aleš Holub.


V roce 1976 vznikl poslední z oddílů, oddíl ROJ pro nejmladší děti. Jeho zakládajícími členy byly tehdejší prvňáčci ze ZŠ Nad Turbovou. Byli to např. Majda (Marcela Fajtová), Lucka (Kletvíková), Tomáš (Froněk) a další. První vedoucí malých jiskřiček byla paní učitelka Neradová a po ní vedení oddílu převzala Jana Kohnerová (dnes Felixová). V roce 1979 se instruktorem oddílu stal Tomáš Homola a ten o tři roky později přebírá vedení oddílu.


Počátkem roku 1976 vznikla ze tří v té době existujících turistických oddílů 23. Pionýrská skupina pohraničníka Soukupa. Ta vznikla jako skupina tzv. místní, která nepůsobila při žádné základní škole. Členství dětí v oddílech tak bylo zcela dobrovolné, na rozdíl od jiných pionýrských oddílů v tehdejší době. Skupina získala do nájmu klubovnu v Praze 5 – Košířích v ulici V cibulkách, kde působila do roku 1990. Vedoucími pionýrské skupiny byli postupně Ivan Oukropec, Borek Strádal, Tomáš Homola a tím definitivně posledním byl Aleš Holub (první 3 měsíce roku 1990).


Letní oddílové tábory se od počátku konaly zejména v oblasti České Kanady. První společné tábory Modrého Kruhu a Bílých delfínů se konaly u Panského rybníka u Stoječína. Na Pančáku v roce 1974 vznikl oddíl Svišti. Poté se konaly dva tábory u rybníku Velký Hvozdec na Vostezích (1976 a 1977). Od léta 1978 se letní tábory konají již výhradně ve Vlčí Jámě u Dolního Radíkova. Počátkem devadesátých let se táborová základna stala vlastnictvím oddílů a letní tábory se zde konají dodnes.


Počátkem roku 1990 (po listopadových událostech 1989) se shromáždění oddílů rozhodlo ukončit svoji činnost v rámci Pionýra a všichni členové tehdejší 23. pionýrské skupiny vstoupili do právě obnovené České tábornické unie. V té době fungovaly pouze oddíly Svišti a ROJ a jejich členové rozhodli, že v rámci ČTU ustaví tábornický klub (jako samostatný právní subjekt) a rozhodli se přijmout název Modrý Kruh. Důvodem bylo zachování historicky prvního názvu oddílu v rámci celého uskupení. Od jara roku 1990 tak oddíly působí pod názvem T.K. Modrý Kruh ČTU Praha.


V roce 1991 odchází z vedení Svišťů Aleš Holub a Marcela Fajtová předává vedení ROJe Bůďovi (Petr Malík). Vedoucím Svišťů se stává Markéta Petříková. V roce 1993 se oddíly personálně spojují pod vedením Holuse (Michal Holub) a v roce 1994 se obnovila činnost samostatných Svišťů pod vedením Markéty (Petříkové), Marcely (Fajtové) a Paji (Petrové, dnes Lopatkové), Kristy (Blažkové) a Heleny (Dvořákové). V roce 2003 Lenka Fialková (dříve Kohnerová) obnovila po více jak 16ti letech činnost oddílu Bílí Delfíni.


Čtyřmi oddíly Modrý Kruh, Bílí Delfíny, Svišti a ROJ prošlo od jejich vzniku stovky členů (dětí a vedoucích). Většina z nich byli osobnostmi, na které se nezapomíná. Jmenovat jenom některé z nich nechceme, protože není možné vyjmenovat všechny, kteří si to zasluhují. V roce 1995 se konalo výroční víkendové setkání členů po 30 letech ve Vlčí, na kterém se potkaly všechny generace. Současné vedení oddílů a celého tábornického klubu se snaží o maximální zachování toho, co kdysi započalo a co ve všech zůstalo.

Zpět na úvod

Stručná historie oddílů